LIVE UITZENDINGEN

De LIVE uitzendingen zijn voorbede doorbraak uitzendingen en geen kerkelijke samenkomsten. Daarom zijn ze niet voor iedereen toegankelijk doch voor hen die sterk willen leren bidden en strijden en voorbede doen, voor zichzelf en anderen. Voor meer informatie, ga naar de contactpagina en stuur ons een bericht.

Christus Jezus, Zijn dood en opstanding staan in alle uitzendingen centraal.

INFORMATIE:

Aanvangstijden LIVE uitzending wordt in de whatsapp voorbede groep bekend gemaakt. 

 • School van Voorbede
 • Uur van Gebed en Voorbede & de Voorbede Kracht Trainingen.

  Studio Majesty LIVE & ONLINE

Operatie hart & het hartvasten

Je zult begrijpen waarom de hemel, in de eerste plaats, altijd nadruk legt op het hart. God leert jou de kracht van het hart te verstaan en de taal van Zijn hart te spreken. God zal jou een openbaring geven van alles wat de uitstroming van de oorsprongen van leven in jouw hart blokkeren. De betekenis van de titel, Elohim Tsuwr Lebab, (God is de sterkte van mijn hart) zal je lanceren in een intieme dimensie van eenheid met Gods hart. Jouw gebed zullen een verlengstuk zijn van Gods hart. Je zult verstaan waarom de hel zo’n grote belangstelling heeft voor harten en niet voor hoofden, zoals wij dachten. Deze openbaringskennis zal je mond verstandig maken en het betoog op je lippen versterken. Jouw pijlen zijn gescherpt en dringen door tot in het hart van de vijand. Je zult de stem van zonde dat diep in het hart van de goddeloze spreekt, het zwijgen opleggen, uitdelgen en mensenzielen diep in het hart treffen, tot verlossing van hun ziel. Deze openbaring wordt een van jouw krachtigste openbaring ooit! De ogen van jouw hart zijn verlicht en je zult weten, dat je weet, dat je weet in jezus Naam.

Download of bekijk hier de pdf en print het uit. Het zijn 32 pagina’s waarbij er een opsomming staat van alle waarheden in de Bijbel over het hart.

De Majesteit van de doop

De doop is intiemer dan het huwelijksnacht. O hoe weinigen begrijpen de glorieuze macht en kracht gelegen in de doop van God. Bekijk hier de zeven verzegelde krachtige doopwaarheden welke de Here God ons in Christus Jezus gaf. Pak het uit, wend alle kracht daarin aan, schakel het in opdat de heerlijkheid des Heren verschijne in jouw leven.

Bekijk het hier!

Een beeld van jouw positie in relatie tot God.

Op de altaar van je leven en wezen moet de dood en opstanding van het Lam zijn. Zonder bloedstorting geschied er geen vergeving. Geen vergeving betekent ook geen Heilige Geest, geen behoudenis, geen leven in eeuwigheid.

Download hier of bekijk het voorbeeld van jouw bloedkrachtige verbond positie door Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer.

De bloedoffers van dieren in het Oude Testament verwijzen naar het bloedoffer van Jezus Christus. Dit plaatje is een tekening op grond van Genesis 15:7.

Naamoplegging

Numbers 6:27 (NBG1951)
Zo zullen zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

Download hier 70 ongekende meest krachtige Namen van onze God en Vader, Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Here en de Heilige Geest.

SCHOOL VAN VOORBEDE & VOORBEDE KRACHT TRAININGEN

Wat jij zult leren en het vermogen dat tot je gaat komen gaat jou verstand te boven gaan. Je zult weten dat het geschreven staat en je zult waarheden verstaan die je zo voorbij had gelezen.

Enkele School van Voorbede en Voorbede Kracht Training thema’s en uitdagingen:

 • Waarom jouw drama en gejank nooit helpt en waarom het geen zin heeft om te roemen in godsvrucht, tienden en zelfs oprechtheid van hart.
 • Waarom sloot God met ons een verbond door het bloed van Jezus aan?
 • Zijn je geloofsuitspraken Babels of Bijbels? Klopt jouw grammatica wel met die van de hemel?
 • Versta het verschil tussen gebed en voorbede.
 • Wat is bidden onder ede? Waarom heeft God ons niets beloofd maar onder ede beloofd? Waarom liep ons geloof vaak schipbreuk en waarom verloor (wij)het zout haar kracht?
 • Pleiten op grond van de dood van Christus en daarbij de krachten gelegen in Zijn dood aanwenden en losbidden tot heil van jezelf en anderen. vervolgens in de kracht van Zijn opstanding leven, licht en vernieuwing aanbrengen.
 • Waarom gebied God ons te heersen over tijd en stond? De dimensie van tijd is een plaats die elke gelovigen hoort binnen te treden teneinde te heersen over tijd en stond. Demonische machten van uitstel en vertraging dringen deze territorium binnen en verwarren de tijd van onze doorbraak waarbij er sprake komt van langverwachte hoop en ons gebed een gebed zonder einde lijkt en resultaat. 
 • Wandelen in sterke zelfverloochening en de noodzaak van zelfwalging(geen zelfkwelling) en de uitdelging van de zg. buikgod. Wat is de buikgod?
 • Wat zijn de vier dimensies van strijd en de vier dimensies van spreken in nieuwe tongen. wat gebeurt er als je in nieuwe tongen spreekt?
 • Doe juridische voorbede en bewerk ontslag van rechtsvervolging voor jezelf en de gebondenen. Versta deze ongekende invloed welke van je uit kan gaan?
 • Operatie hart en de vrijmaking van jouw wedergeboren geest in Hem. Wat is het hartvasten en waarom operatie hart? Waarom moet mijn geest worden vrijgemaakt om in te grijpen en waarom moet mijn ziel tot rust en stilte worden gebracht om niet in de weg te lopen?
 • De beminningsdimensie en de zalving van hooglied en waarom aanbidding niet het hoogste is wat je aan God kunt geven. Wat is het verschil tussen aanbidding en beminning?
 • Voer strategische geestelijke gebedsoorlogvoering waarbij jij je zwaard richt, niet op de poten, klauwen of de kop van de vijand, maar op het hart van de vijand en treft hen daar diep en dodelijk.
 • Wend het vermogen van het Lichaam aan en treedt op in de krachten van alle leden. Voeg daar Christus het Hoofd van het Lichaam bij en je manifesteert kracht boven kracht.
 • Doe voorbede waarbij je gebedsbevelen geeft door aan Naamoplegging te doen waarbij je voorbede doet in de macht van de meest krachtigste namen van de Here God die je legt op kostbare zaken en zielen te leggen. Ik heb het niet over handoplegging maar over naamoplegging.
 • Het verschil tussen de tussenkomst van Christus en Zijn wederkomst en waarom Zijn tussenkomst jouw belangrijkste prioriteit moet zijn. O hoe weinigen weten dat er een tussenkomst van Christus plaatsvind.
 • Wat is wijsheid en wie is wijsheid? Waarom wijsheid beter is dan kracht en waarom wijsheid de sleutel is tot overwinningen.
 • Jouw doop was een zevenvoudig doop. Weet je wel waarom en waarvoor?
 • God heeft jouw met Zichzelf bekroond, bekleed en bekrachtigd. Schakel God in en laat Hem begaan door uit te breken uit je mond, je hart en je hand.

Hoe doe je dit allemaal en wat kun je verwachten?

Dit en nog veel meer zul je leren als je niet bij de pakken wilt neerzitten en wilt blijven waar je bent. Ga naar de contact pagina en laat mij weten wat je wilt. Liefs en zegen, in Jezus naam.

Welcome but no Claims

Wees welkom op de website van Studio Majesty. Mijn naam is niet interessant. De Naam van Jezus de Christus wel. Het is mij een grote eer en genoegen om te mogen dienen in de kracht van de Heilige Geest.

NO CLAIMS: Ik kan niet voldoen aan de claims van derden. Ik ben geen tovenaar en geef je geen toverformules of mantra’s om uit te spreken. Ik bezit geen krachten uit mezelf of van mezelf. Ik ben slechts een instrument van Gods kracht en gaven. Ik verleen geen persoonlijke nazorg, omdat ik geen pastor ben, maar eenvoudige voorbidder. Ik geef geen second opinion en ondermijn het gezag van jouw kerkelijke leiders niet. Mijn tijd en energie steek ik in sterk gebed en radicale voorbede. Werp al je bekommernissen op Jezus die voor je zorgt. Mijn bestemming is om jou toe te rusten en te trainen om met Christus jouw problemen aan te pakken en de bijl te leggen aan de wortel van de boom.

WAARSCHUWING: Mijn taal en tong is erg scherp en keihard. Ik noem het beestje bij de naam en ben hierin soms erg onbeschaamd. Ik ben een commando in strategische voorbede. Mijn motto is draagvlak(Gods Woord), Durf(geen lafheid maar lef tonen) en Daadkracht(geloofsacties).