Welcome but no Claims

Wees welkom op de website van Studio Majesty. Mijn naam is niet interessant. De Naam van Jezus de Christus wel. Het is mij een grote eer en genoegen om te mogen dienen in de kracht van de Heilige Geest.

NO CLAIMS: Ik kan niet voldoen aan de claims van derden. Ik ben geen tovenaar en geef je geen toverformules of mantra’s om uit te spreken. Ik bezit geen krachten uit mezelf of van mezelf. Ik ben slechts een instrument van Gods kracht en gaven. Ik verleen geen persoonlijke nazorg, omdat ik geen pastor ben, maar eenvoudige voorbidder. Ik geef geen second opinion en ondermijn het gezag van jouw kerkelijke leiders niet. Mijn tijd en energie steek ik in sterk gebed en radicale voorbede. Werp al je bekommernissen op Jezus die voor je zorgt. Mijn bestemming is om jou toe te rusten en te trainen om met Christus jouw problemen aan te pakken en de bijl te leggen aan de wortel van de boom.

WAARSCHUWING: Mijn taal en tong is erg scherp en keihard. Ik noem het beestje bij de naam en ben hierin soms erg onbeschaamd. Ik ben een commando in strategische voorbede. Mijn motto is draagvlak(Gods Woord), Durf(geen lafheid maar lef tonen) en Daadkracht(geloofsacties).