Over Studio Majesty

stichtingmajesty_amen

Studio Majesty

Studio Majesty is een verzamel naam voor alle online activiteiten van een bijzondere beweging van God. Enkele van deze online activiteiten zijn de online Voorbede en Vasten samenkomsten, de online School van Voorbede, de online Nachtwaken, online Video of via Skype toerusting gebedsdoorbraak uitzendingen. Achter de knoppen en in de studio, een ambassadeur van Christus.

Deze online doorbraak activiteiten kunt u allemaal ontvangen in de palm van uw hand middels uw tablet of mobiele telefoon met internetverbinding, in de auto of op de fiets, op uw werk, op straat of gewoon thuis achter uw PC. Het thuisvoordeel is subliem! Heerlijk thuis in uw warme nestje zonder de rompslomp van al dat heen en weer gereisd. Heb de eenvoud en simpelheid lief!

…Dit is een Beweging en geen kerk zoals u gewend bent

Want de  Here  zal opstaan, zoals op de berg Perasim; Hij zal in beweging komen, zoals in het dal bij Gibeon, om zijn werk te doen – vreemd zal zijn werk zijn; en om zijn daad te verrichten – ongewoon zal zijn daad zijn. Jes.28:21

  • Deze beweging van God in en door ons excelleert in Hogere Dimensies, Vorstelijke Voorbede, Diepe Beminning, Strategisch Strijden en Radicale Doorbraak gemanifesteerd in ‘vreemde werken en ongewone daden’. Maar dit alles overeenkomstig Zijn Woord.

…Live en Online 24/7

  • De uitzendingen van Studio Majesty kunnen eigenlijk 24/7 beluisterd worden. DJ iMajesty moet hieraan nog invulling geven. U zult goed op de hoogte gehouden worden van het programma en de zendtijden.
  • De uitzendingen van Studio Majesty zijn alleen te beluisteren door een vooraf geselecteerde groep gelovigen. Deze groep krijgt toegang tot deze speciale uitzendingen van Studio Majesty middels een wachtwoord.

…Maximaal 120 Partners in Voorbede(voorlopig).

  • Er kunnen voorlopig slechts 120 luisteraars luisteren en meedoen met de uitzendingen van Studio Majesty. Ik heb deze 120 slots (toegangsbewijzen) gereserveerd voor de partners in voorbede. Elke slot of toegangsbewijs kost geld. Hartelijk dank, partners in voorbede, dat u meehelpt om dit allemaal mogelijk te maken. U zult er geen spijt van krijgen. U kunt op mij rekenen in tijden van nood of oogst. Just let me know when you need me!

…Wie zijn deze Partners in Voorbede en wat doen zij?

  • Met partners in voorbede wordt in de eerste plaats zeker NIET bedoeld, degene die een financiële gift geven. Maar partners in voorbede zijn degenen die geen toeschouwers willen zijn en de kerkbanken warm willen houden, maar het zijn deelnemers aan de Goddelijke Natuur. Zij die hun God kennen zullen sterk zijn en daden doen.
  • Deze gelovigen zijn dappere helden en zijn geestelijk niet passief. Zij dringen diep door in het hol van de vijand en het slechten iedere bolwerk die hij heeft opgericht in mens en maatschappij. Door de kracht van de waarheden die onderwezen worden door de Heilige Geest komen deze partners in voorbede in deze beweging door in de eerste plaats, strategische voorbede en tenslotte doorbraak evangelisatie.
  • Deze partners in voorbede, deze dappere helden, begrijpen dat het niet meer ‘hun ik’ is, maar God in hen die opstaat en in beweging is gekomen.
  • Deze partners uiten hun dankbaarheid door hun tijd, bloed, zweet en tranen te investeren en op te offeren door middel van periodes van vasten, waarbij zij zich onbaatzuchtig geven tot heil van een ander. God is hen tot heldenkracht omdat zij de strijd terugdringen naar de poort.

…U kunt ook zo’n partner worden in voorbede.

  • Mail mij voor een belafspraak!

Wij bundelen de krachten, pleiten en strijden voor de verlossing van onze dierbaren, voor wonderbare doorbraken in uw persoonlijk leven en voor de verlossing van Israel en de wedergeboorte van kostbare zielen wereldwijd.

Majesty, Ambassadeurs van Christus!