AGENDA

mei
7
do
2020
Operatie Hart & Het Hartvasten
mei 7 – aug 7 hele dag

Het Mandaat & Het Bevel

  • God, de Heerser over harten wilt dat wij het hart van de vijand doordringen. Uw pijlen zijn gescherpt – volken zijn onder u – zij dringen door tot in het hart van des konings vijanden. Ps. 45:6.
  • God gebied ons te focussen op het winnen van harten. Zowel het hart van de vijand overwinnen door het te vernietigen als het hart van de zondaar tot hun verlossingen. Wie harten wint is wijs. Spr.11:30. Strategische gebedsoorlogvoering dat gericht is op het hart en niet slechts de gedachten of het lichaam of omstandigheden.
  • God geeft ons de beschikking en de bevoegdheid om Zijn Christus in onze harten te heiligen, als Here. Christus is het hart van God Zelf. Heiligt de Christus in uw hart als Here. 1 Pet.3:15.
  • God geeft u de verantwoordelijkheid om uw eigen hart te vernieuwen. Vernieuw uw eigen hart en geest Ezech.18:31. God geeft u macht om het zelf te doen. Net zoals u de macht heeft om uw hart te verharden en uw geest te verstokken.God brengt ons in een nieuw niveau van strategische geestelijke doorbraak voorbede en strategische geestelijke gebedsoorlogvoering, waarbij onze gescherpte pijlen en tweesnijdend scherpe zwaard richten op het hart van de zondaar en de vijand.