Calendar

dec
28
za
2019
EINDEJAAR VOORBEDE DOORBRAAK EVENT
dec 28 @ 15:00 – 20:00

Eindejaar Voorbede Doorbraak Event

Het jaar 2020 is het jaar van de manifestatie Gods Natuur en Zijn Volheid door Zijn volk. Wie struikelt staat op als David en het huis van David zal als God zijn. 

God in jou wilt opstaan en door jou hand en mond uitbreken. Lieve mensen, zo ziet ware doorbraak eruit. Niet meer jou ik die met zichzelf worstelt en vastloopt in zichzelf, maar God in jou breekt uit je hart, mond en hand en grijpt radicaal en snel in tot jouw heil. God zal maken dat je lacht, ook al huil je.

Zechariah 12:8 (NBG1951)
Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht.

Wie struikelt niet? Wij doch allen struikelen in velerlei opzichten, zegt de apostel Paulus. De Geest spreekt en verklaart: Wie struikelt zal als David zijn en het huis van David als God. God wilt dat Zijn kinderen niet in zak en as blijven zitten treuren om nederlagen maar dat zij opstaan in Zijn grote macht. Tevens trekt Hij je op naar een plaats in samensmelting met Hem waarbij Hij uit jou losbreekt. Dit is een plaats in de Heilige Geest dat verder gaat dan wij ooit gedacht en gehoopt hadden.

God wilt Zichzelf zien als Hij naar ons kijkt. God wilt Zichzelf horen als wij ons mond open doen.

God is God in jou en Hij eist dat je dit bevat, want hierin ligt de ultieme sleutel van jouw langverwachtte doorbraak. God in jou wilt Zichzelf zijn door jou. Wil jij Hem toestaan om Zichzelf te zijn? Jouw probleem is dat jij steeds vastloopt in jezelf omdat jij steeds jezelf volgt. Verloochen jezelf en verheerlijk Hem door te verstaan waarom Hij jou ik verafschuwt en Zijn IK in jouw heeft geïnstalleerd. Kom in die plaats van de hoogste invloed en de volheid der Godheid.

Dit betekent een einde aan alle tegenspraak, een regen van verpletterende nederlagen over deze boze wereld, hel, dood, ziekte, armoede, vloek en elke plaag waar de boze je dagelijks tergde in 2019. Dit betekent een golf van duidelijke zichtbare tekenen en wonderen waarbij God Zichzelf verheerlijkt aan ons.

Dit is het moment waar jij op hebt gewacht. Het moment waar jij om huilde en zuchtte. Dit is de schreeuw van je hart en geest dat sterk aan God trok om in te grijpen in de omstandigheden van je leven. Dit is het moment waarbij jij geboorte mag geven aan hetgeen God in Christus aan jou onder ede gaf.

Mis dit moment niet! Doe alles wat in jou macht ligt om deze dag te reserveren voor het Moment Suprême. God in ons betoont Zich God in elke omstandigheid van ons leven. Belet Hem niet maar laat Hem begaan en Zichzelf waarmaken aan jou. Kom en schakel Hem in, die in jou is.

Het geluk lacht je toe in 2020. Lacht terug.

Hou daarom deze zaterdag vrij. Meer info volgt gauw.